Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola, Žarnovica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bystrická 4, Žarnovica
Aprobácia
Elektrotechnika, Strojníctvo
Termín nástupu
2.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
266
Platové podmienky
podľa platových taríf zákona č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a Nariadení vlády Slovenskej republiky č.220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú
zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
- Vysokoškolské II. stupňa, v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o
kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- Odbor strojárstvo, elektrotechnika
Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o ukončenom vzdelaní, súhlas so
spracovaním osobných údajov v zmysle, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, čestné
vyhlásenie o bezúhonnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola
Bystrická 4
96681 Žarnovica
www.soszc.eu
0456812372,0911948710,0456812371
Kontaktná osoba
Mgr. Tomová Mária
045681 2371