Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromná základná škola, Košice-Západ

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Trieda SNP 104, Košice-Západ
Termín nástupu
2.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
81
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme do nášho tímu pani učiteľku/pána učiteľa
primárneho vzdelávania.
Termín: september 2022
Miesto výkonu práce:
SZŠ Tr.SNP 104, Košice
Rozsah úväzku:
100%
Požiadavky na uchádzača:
• zdieľanie spoločných hodnôt a princípov SZŠ
• zrelá osobnosť, ktorá má chuť na sebe pracovať a pracovať tímovo
• flexibilita, komunikatívnosť, dôslednosť, zodpovednosť,
• záujem o inovatívne metódy- Comenia, Hejny, Emil...
• vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. Potrebné doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• motivačný list
• profesijný životopis
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.
Svoje žiadosti s profesijným životopisom zasielajte mailom na mailovú adresu :
[email protected]
priloženým podpísaným súhlasom so spracovaním osobných údajov.
Poznámka:
Na osobný pohovor si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola
Trieda SNP 104
04011 Košice-Západ
www.nasaskola.edupage.sk
0907917794
Kontaktná osoba
Mgr.A.Pistejová
0907 908 912