Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Súkromná základná umelecká škola, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ružová 1637, Žilina
Termín nástupu
5.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2022
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
181
Platové podmienky
mzda podľa platových taríf (v závislosti od počtu hodín a pracovnoprávneho vzťahu)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
áno

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC, internet (e-mail, www)-základy, Microsoft Excel-základy, Microsoft Word-základy
Vzdelanie
splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle platnej školskej legislatívy, samostatný/začínajúci učiteľ, hudobný odbor – zameranie hra na klavíri, prípadne spev, pracovný pomer na kratší pracovný čas alebo dohoda o práci vykonanej mimo pracovného pomeru
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, motivačný list, súhlas na spracovanie osobných údajov, overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov, doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o bezúhonnosti /pri nástupe do zamestnania/
Ďalšie požiadavky: ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, pozitívny vzťah k práci s deťmi, zodpovednosť a dôslednosť v plnení pracovných povinností, flexibilita.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná umelecká škola
Ružová 1637
01001 Žilina
www.zilina.umeleckaskola.sk
0905603049,0915742478
Kontaktná osoba
Petra Nováková
0915742478