Predmet

Vychovávateľ

Základná škola, Čifáre

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Čifáre 137, Čifáre
Termín nástupu
25.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
21
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Úväzok v ŠKD je doplnený vyučovaním výchov na prvom stupni, aby bol 100 %

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Čifáre 137
95161 Čifáre
zscifare.edupage.org
881024,0911055033
Kontaktná osoba
Mgr. Aneta Keszegová
0911055033