Predmet

Vychovávateľ

Základná škola s materskou školou, Liptovský Ján

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.8.2022
Rozsah úväzku
60%
Počet študentov školy
190
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office365, Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Vyššie uvedený úväzok je potrebné chápať ako minimálne 60%.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Starojánska ulica 11/11
03203 Liptovský Ján
www.zsmsliptovskyjan.edupage.org
0445221225
Kontaktná osoba
Mgr. Jaroslav Debnárik
0918633682