Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Považská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sídl. SNP 1484, Považská Bystrica
Aprobácia
Fyzika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
314
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Po ukončení trojmesačnej skúšobnej doby možnosť trvalého pracovného pomeru.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Sídl. SNP 1484
01701 Považská Bystrica
www.sestkovo.edupage.org
0424261286,0908655480,0424261287
Kontaktná osoba
Veronika Kupčíková
0911773594