Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Spišský Štvrtok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 255/6, Spišský Štvrtok
Aprobácia
Dejepis, Matematika, Technika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
261
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 255/6
05314 Spišský Štvrtok
www.zsspisskystvrtok.edupage.sk
0534699009,0534598224
Kontaktná osoba
Mgr. Romana Bajtošová
0534598224