Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vedúci školskej jedálne

Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Brezolupy

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Brezolupy 30, Brezolupy
Termín nástupu
1.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v odbore stravovania
Microsoft Excel - pokročilá
Microsoft Word - pokročilá
Prax vo funkcii vedúca školskej jedálne je výhodou.
Ďalšie požiadavky
Pracovná náplň:

•Riadenie prevádzky školskej jedálne.
•Zodpovedanie za dodržiavanie hygieny a kultúry stravovania v priestoroch školskej jedálne.
•Riadenie a kontrolovanie práce podriadených zamestnancov.
•Zabezpečovanie dodržiavania stanovených výživových hodnôt v podávaných pokrmoch.
•Zostavovanie týždenných jedálnych lístkov.
•Zabezpečovanie hospodárneho nakladania so zverenými prostriedkami
Normovania jedál a HACCP

Pre profesiu vedúca školskej jedálne je potrebný zdravotný preukaz.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna
Brezolupy 30
95701 Brezolupy
www.zsbrezolupy.edu.sk
0387627070
Kontaktná osoba
PaedDr. Zdena Pšenková
0905703854