Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Levice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sv. Michala 42, Levice
Aprobácia
Informatika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
550
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, komunikatívnosť
- absolvovaný študijný program - aprobácia: matematika - informatika

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Sv. Michala 42
93401 Levice
2zs.edupage.org
0366312515
Kontaktná osoba
PaedDr. Marta Botková
0366312515