Pracovné ponuky za

Špeciálny pedagóg

Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia, Bratislava-Devínska Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jána Jonáša 5, Bratislava-Devínska Nová Ves
Termín nástupu
30.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.10.2022
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
365
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office – pokročilý; www,internet – pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme špeciálneho pedagóga/pedagogičku na čiastočný úväzok, podľa potrieb a možností uchádzača (možnosť rozloženia pracovného času).
Aktuálne na škole pracujú 2 školské psychologičky, s ktorými vytvoria inkluzívny tím na škole.

Aktuálne máme 33 integrovaných žiakov v bežných triedach SŠ, prevládajú vývinové poruchy učenia a poruchy pozornosti a aktivity.

Ponúkame šancu pracovať v modernej súkromnej podnikovej škole, ktorá ide cestou duálneho vzdelávania. Uprednostňujeme uchádzačov, ktorí majú chuť neustále sa profesionálne rozvíjať (školenia zabezpečujeme, sú bezplatné). Možnosť odborného vzdelávania v zahraničí cez program Erasmus+.

Benefity:
- Osobný príplatok
- Čiastočná dotácia stravy
- flexibilný pracovný čas
- Nárok na dovolenku 8 + 1 týždeň (pri 100% úväzku)
- Možnosť stať sa súčasťou tímu špičkových odborníkov, ktorí vzdelávajú v systéme duálneho vzdelávania pre
spoločnosti ako Volkswagen Slovakia či ŠKODA AUTO Slovensko
- Prehĺbenie vlastnej kvalifikácie priamo na pôde školy či u iných spolupracujúcich subjektov

Tešíme sa na Vás!

*dovolíme si kontaktovať iba vybraných uchádzačov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
Jána Jonáša 5
84306 Bratislava-Devínska Nová Ves
www.dualnaakademia.sk
02/69307211
Kontaktná osoba
Veronika Matysová
0948916522