Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Dolná Poruba

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dolná Poruba 63, Dolná Poruba
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2022
Rozsah úväzku
80%
Počet študentov školy
24
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
vítané aj stredoškolské pedagogické, odborné vzdelanie

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Dolná Poruba 63
91444 Dolná Poruba
www.zsporuba.edupage.sk
0326597279
Kontaktná osoba
Kristína Bavlnková
0903994080