Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Sečovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 707/4, Sečovce
Aprobácia
Chémia, Informatika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
520
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Zb. z.
Vybratý uchádzači: overené kópie dokladov o získanom vzdelaní, odpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace), zdravotná a duševná spôsobilosť (potvrdenie od lekára)
Všetky potrebné dokumenty zašlite poštou alebo e-mailom do 15. 07. 2022.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Komenského 707/4
07801 Sečovce
www.zskomsec.edu.sk
0566782187
Kontaktná osoba
Slavka Tóthová
0907915169