Predmet

Psychológ, školský psychológ

Materská škola pri ZŠ, Častá

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 293, Častá
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
86
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
• kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi
• zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať
• dobré komunikačné a organizačné schopnosti
• zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, dôslednosť, komunikatívnosť
• rešpektovanie pravidiel
• systematická práca
• schopnosť kooperácie v tíme

Prax v odbore výhodou.

Potrebné doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesijný životopis
• motivačný list
• doklad o vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola pri ZŠ
Hlavná 293
90089 Častá
0336490334,0336495211
Kontaktná osoba
Adriana Cíferská
+421907779094