Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám.Slov.uč.tovarišstva 15, Trnava
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
756
Platové podmienky
Určené podľa NV SR č. 338/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 341/2004 Z.z. katalóg pracovných činností v znení neskorších zmien a predpisov. Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet pokročilý, balík Office, práca s interaktívnou technikou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhl. č. 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR §1 ods. 1 písm. f) o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (Príloha č.6) v znení neskorších zmien a predpisov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Nám.Slov.uč.tovarišstva 15
91701 Trnava
www.zsnamsut.edupage.sk
0333236930
Kontaktná osoba
PhDr. Vladimír Palkovič, PhD., Bc. Silvia Martinovičová
+421 33 3236 932