Predmet

Sociálny pedagóg

Materská škola, Trnavá Hora

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Okružná cesta 223/8, Trnavá Hora
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
35
Platové podmienky
Plat podľa zákona č. 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z. podľa platovej tarify od 976,50 € a odpracovaných rokov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet pokročilý, Word, Excel, ...
Vzdelanie
VŠ vzdelanie II. stupňa v zmysle Zákona č. 138/2019 z. z. o PZ a OZ v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. od 976,50 € a odpracovaných rokov.
Ďalšie požiadavky
Žiadosti je potrebné zaslať do 15.7.2022 na adresu: Obec Trnavá Hora, Okružná cesta 229/21, 96611 Trnavá Hora (označenie školský sociálny pedagóg). Súčasťou žiadosti: kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, stručný profesijný životopis a motivačný list (s uvedením kontaktných údajov - telefónne číslo a email), písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Okružná cesta 223/8
96611 Trnavá Hora
0456775167
Kontaktná osoba
Anna Janeková
0915824970