Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Materská škola, Trnavá Hora

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Okružná cesta 223/8, Trnavá Hora
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
35
Platové podmienky
Plat podľa zákona č. 553/2003 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z. - podľa platovej tarify od 976,50 € a odpracovaných rokov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet pokročilý, Word, Excel, ...
Vzdelanie
VŠ vzdelanie II. stupňa v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o PZ a OZ v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Žiadosti zaslať do 15.7.22 na adresu: Obec Trnavá Hora, Okružná cesta 229/21,966 11 Trnavá Hora (označenie školský špeciálny pedagóg). Súčasťou žiadosti je: kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, stručný profesijný životopis a motivačný list (s uvedením kontaktných údajov - telefónne číslo a email), písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Okružná cesta 223/8
96611 Trnavá Hora
0456775167
Kontaktná osoba
Anna Janeková
0915824970