Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Súkromná stredná odborná škola, Bardejov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hviezdoslavova 11, Bardejov
Aprobácia
Grafický dizajn, Polygrafia
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
256
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola
Hviezdoslavova 11
08501 Bardejov
www.ssosbj.edupage.org
0544748316
Kontaktná osoba
Mgr. Mária Pinzíková
0905967348