Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Stredná zdravotnícka škola, Lučenec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lúčna 2, Lučenec
Aprobácia
Odborné predmety
Termín nástupu
2.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2022
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
210
Platové podmienky
- podľa platových taríf zák. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z.z. , ktorými sa ustanovujú „Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1.1.2020“

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo,
- odborná prax min. 2 roky,
- pedagogická prax vítaná

Ďalšie požiadavky
- bezúhonnosť,
- zdravotná, fyzická a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,
- ovládanie štátneho jazyka

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná zdravotnícka škola
Lúčna 2
98417 Lučenec
www.szslucnalc.sk
0474330837
Kontaktná osoba
Monika Škorňová
0911088182