Predmet

Ekonóm/ka

Stredná odborná škola informačných technológií, Košice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ostrovského 1, Košice
Termín nástupu
1.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
738
Platové podmienky
Referent správy majetku
Od 661,50 € podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
minimálne úplné stredné vzdelanie
Ďalšie požiadavky
Požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
• samostatná odborná práca v oblasti správy majetku a nakladania s majetkom
• vedenie komplexnej agendy správy majetku podľa jednotlivých druhov majetku (zaradenie, vyradenie, odpisy, operatívna evidencia)
• vedenie osobných kariet zamestnancov o pridelených OOPP a majetku
• zabezpečovanie inventarizácie majetku
• zabezpečovanie hospodárneho nakladania s majetkom organizácie
• práca s PC (Office, Internet),

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

• samostatnosť, zodpovednosť
• zdravotná spôsobilosť
• bezúhonnosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola informačných technológií
Ostrovského 1
04001 Košice
www.ostrovskeho.sk
0556436891,0556431978,0556436894
Kontaktná osoba
SOŠIT, Ostrovského 1, Košice
0556436891