Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Ždaňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jarmočná 96, Ždaňa
Termín nástupu
25.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
230
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 7. 2022”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť
• profesijný životopis
• motivačný list
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• fotokópie dokladov o vzdelaní
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
Žiadosti zasielať do 4.7.. Pohovor pre vybraných uchádzačov bude v dňoch 6. a 7.7.2022

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Jarmočná 96
04411 Ždaňa
www.zszdana.edupage.sk
0556980001
Kontaktná osoba
Mgr. Nataša Rokická
0911971935