Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Svidník

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Karpatská 803/11, Svidník
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
193
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
IKT zručnosti
Vzdelanie
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.
Ďalšie požiadavky
 osobnostné predpoklady a zručnosti
 schopnosť samostatnej práce
 tvorivosť, trpezlivosť, zodpovednosť
 IKT zručnosti
 ovládanie štátneho jazyka
 žiadosti zasielať do 30.06. 2022 do 12.00 hod. na adresu školy alebo e-mailom: [email protected]
 žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberu zamestnanca zaradené.
 vybraní uchádzači budú pozvaní na pohovor

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Karpatská 803/11
08901 Svidník
www.zskarpatskasv.edupage.org
0547882181
Kontaktná osoba
Mgr. Nadežda Fedorková
0901788218