Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Turie

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 394, Turie
Aprobácia
Biológia, Telesná a športová výchova
Termín nástupu
25.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
75%
Počet študentov školy
162
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať aktuálne platnú legislatívu
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základné počítačové zručnosti pre potreby prípadného dištančného vzdelávania
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020Z.z.
Ďalšie požiadavky
- primárnym aprobačným predmetom je telesná a športová výchova,
- je možné doplnenie čiastočného úväzku asistenciou, resp. inými vzdelávacími predmetmi,
- možnosť úpravy pracovnej doby na 4 dni v týždni

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 394
01312 Turie
www.zsturie.edupage.org
0415989192
Kontaktná osoba
Mgr. Henrieta Adámyová
0903533369