Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola, Belá-Dulice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Belá-Dulice 84, Belá-Dulice
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
103
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. na dobu určitú do 31.08.2023.

Ďalšie požiadavky:
- kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi
- zodpovednosť, flexibilita, dôslednosť, komunikatívnosť
- schopnosť kooperácie v tíme
- prax v odbore výhodou

Potrebné doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, profesijný životopis, doklad o vzdelaní, motivačný list, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Belá-Dulice 84
03811 Belá-Dulice
www.zsbeladulice.edupage.org
0434297281
Kontaktná osoba
PaedDr. Martina Pálešová
0910960669