Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM - Magán Szakközépiskola ADVENTIM, Dunajská Streda

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského ulica 1219/1, Dunajská Streda
Aprobácia
Slovenský jazyk
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilé
Vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore slovenský jazyk a slovenská literatúra
bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka a jazyka národnostnej menšiny – maďarského jazyka, tvorivosť, kladný vzťah k práci s deťmi a mládežou, práca v tíme, precíznosť, spoľahlivosť, empatia.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný štruktúrovaný životopis profesijný štruktúrovaný životopis formou europassu,
• fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• motivačný list

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM - Magán Szakközépiskola ADVENTIM
Komenského ulica 1219/1
92901 Dunajská Streda
https://ssosadventim.edupage.org/
0911957817
Kontaktná osoba
PhDr. Csaba Penczinger
0910739234