Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Pohronská Polhora

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 1, Pohronská Polhora
Termín nástupu
24.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
242
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy
Hlavná 1
97656 Pohronská Polhora
zsppolhora.edupage.org
0486189943,0903282399
Kontaktná osoba
PaedDr. Drahomíra Tereňová
0903999139