Predmet

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kukučínova 23, Košice-Juh
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
281
Platové podmienky
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov , minimálna výška mesačného platu u začínajúceho pedagogického zamestnanca s ÚSO je 738,50 € pri plnom úväzku.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel
Vzdelanie
Ukončené úplné stredoškolské odborné vzdelanie, alebo VŠ v odbore, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/20200 Z.z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
• zameranie na odbor agromechanizátor – opravár, mechanizácia, poľnohospodárska výroba, technológia opráv
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka

Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
• vodičský preukaz skupiny T, výhodou vodičský preukaz skupiny D

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Kukučínova 23
04012 Košice-Juh
www.sospsvke.edu.sk
0556855389
Kontaktná osoba
Ing. Jana Kalaninová
+421 911923249