Predmet

Asistent učiteľa

Evanjelická spojená škola, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Námestie legionárov 3, Prešov
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
182
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
word, excel, power point
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
skúsenosť s prácou v inkluzívnom tíme a prácou so žiakmi so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
08001 Prešov
www.esspo.sk
0517721401
Kontaktná osoba
PhDr. Marián Damankoš, PhD.
0517721401