Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Chocholná-Velčice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Chocholná-Velčice 311, Chocholná-Velčice
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
41
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Chocholná-Velčice 311
91304 Chocholná-Velčice
https://mschocholna.edupage.org/
0918985411
Kontaktná osoba
riaditeľka školy
0918985411