Predmet

Špeciálny pedagóg

Základná škola Mojzesovo-Černík, Mojzesovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mojzesovo 505, Mojzesovo
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
226
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežný užívateľ
Vzdelanie
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika, pedagogika mentálne postihnutých.
V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o vzdelaní
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť zaslať najneskôr do 10. 7. 2022 poštou alebo mailom.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
- priateľský vzťah k deťom, tvorivosť, kreativita, pracovitosť, vodičský preukaz výhodou, pg. prax min. 5 rokov.

Pracovné miesto je financované cez Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov (pg. prax potrebná min. 5 rokov).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Mojzesovo-Černík
Mojzesovo 505
94104 Mojzesovo
zsmojzesovo.edupage.sk
0356578001
Kontaktná osoba

0356578001