Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Košice-Nad jazerom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bukovecká 17, Košice-Nad jazerom
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
270
Platové podmienky
Podľa zákona a 553/2003 Z. z. a nariadenia vlády SR č.220/2022. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Podľa zákona 138/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ S 1/2020
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Motivačný list

Zaslať do 31.5.2023 elektronicky na adresu: [email protected]

Škola si vyhradzuje právo do užšieho výberu kontaktovať iba vybraných uchádzačov. O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač informovaný písomne (e-mailom).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Bukovecká 17
04012 Košice-Nad jazerom
https://zsbukke.edupage.org/
055/7295478
Kontaktná osoba
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová
0557295478