Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná zdravotnícka škola, Považská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 230, Považská Bystrica
Aprobácia
Fyzika
Termín nástupu
2.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.7.2022
Rozsah úväzku
30%
Počet študentov školy
209
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
v kombinácii s inými predmetmi- Matematika, informatika- úväzok 100%.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná zdravotnícka škola
Školská 230
01701 Považská Bystrica
www. szspovb.edupage.org
0424321446
Kontaktná osoba
PhDr. Katarína Podolanová
042 4321446