Predmet

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola agrotechnická, Topoľčany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Tovarnícka 1632, Topoľčany
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
253
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
inetrnet-pokročilý, MS OFFICE - Word, Excel, PowerPoint
Vzdelanie
Vzdelanie v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia je pre praktické vyučovanie učebného odboru agromechanizátor, opravár. Minimálne vzdelanie: štúdium ukončené maturitnou skúškou a výučným listom v odbore.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola agrotechnická
Tovarnícka 1632
95501 Topoľčany
sosagro.edupage.org
0385322560
Kontaktná osoba
Ing. Róbert Čaniga, PhD.
+421948197729