Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Most pri Bratislave

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Športová 470, Most pri Bratislave
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
263
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, práca s internetom
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na výkon pracovnej činnosti školský psychológ

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2020 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
schopnosť tímovej práce, samostatnosť, organizačné zručnosti, komunikatívnosť, asertívnosť, vítaná práca s IKT, individuálny profesionálny prístup, osobnostné a morálne predpoklady, pozitívny vzťah k práci s deťmi, spolupráca, zodpovednosť.

Žiadosť o prijatie do zamestnania na konkrétnu pracovnú pozíciu
Životopis
Doklady osvedčujúce splnenie kvalifikačných predpokladov
Splnenie požiadavky bezúhonnosti

Pracovná pozícia je v rámci NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Športová 470
90046 Most pri Bratislave
www.zs-mostpribratislave.edupage.org
0245951114
Kontaktná osoba
Mgr. Ladislav Peciar
0911119155