Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Liečebno - výchovné sanatórium, Poľný Kesov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
Aprobácia
Chémia, Informatika, Matematika
Termín nástupu
15.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
93
Platové podmienky
v závislosti na dosiahnutom vzdelaní
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet pokročilý, MS Word, Excel, PowerPoint, ASC agenda, web stránka
Vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, podmienkou bude doplnenie si kvalifikácie o štúdium špeciálnej pedagogiky
Ďalšie požiadavky
práca so žiakmi so ŠVVP (poruchy pozornosti a aktivity, Vývinové poruchy učenia a hyperkinetická porucha správania)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Liečebno - výchovné sanatórium
Mojmírovská 70
95115 Poľný Kesov
szspolnykesov.edu.sk
0377787121
Kontaktná osoba
Jana Jančovičová
0903927553