Predmet

Asistent učiteľa

Základná škola, Malá Ida

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 10, Malá Ida
Termín nástupu
29.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
301
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
- internet pokročilý, Word, Excel, PowerPoint, Teams
Vzdelanie
Podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, vydanej na základe § 85 zákona č. 138/2019 Z. z. Minimálne požadované vzdelanie:
Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou pedagogického zamerania; Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľskom programe pre primárne alebo nižšie sekundárne vzdelávanie.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- motivačný list,
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- písomný súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky:
- budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 10
04420 Malá Ida
www.zsmida.edupage.sk
0556970124,0910146949
Kontaktná osoba
Alžbeta Ličková
0910146949