Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Gábora Barossa s vyučovacím jazykom maďarským - Baross Gábor Alapiskola, Čata

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 4, Čata
Aprobácia
Geografia, Telesná a športová výchova
Termín nástupu
29.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
97
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Ovládanie práce s PC, internet - pokročilý, MSOffice - pokročilý
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, v zmysle zákona č. 138/2019
Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Gábora Barossa s vyučovacím jazykom maďarským - Baross Gábor Alapiskola
Školská 4
93563 Čata
csatasuli.edupage.org
0367797160
Kontaktná osoba
Mgr. Peter Struhár
+421903176206