Predmet

Psychológ, školský psychológ

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Zavarská 9, Trnava
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
190
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z.z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1.1.2020".
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 1/2020 Z.z.
Ďalšie požiadavky
Pozícia je vypísaná v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov". V pozícii sa vyžaduje veľké pracovné nasadenie, schopnosť pracovať v tíme, aktívny prístup k práci, výborný vzťah k žiakom a prosociálnosť.
Záujemcovia pošlú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a životopis e-mailovou formou na adresu sekretariátu riaditeľa školy: [email protected]
Vybraní uchádzači budú e-mailom/telefonicky pozvaní na pohovor.
Na pracovný pohovor si treba priniesť:
- motivačný list,
- kópie dokladov o vzdelaní, doklad o absolvovaní adaptačného vzdelávania.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
Zavarská 9
91728 Trnava
www.spostt.edupage.sk
0335555122
Kontaktná osoba
Ing. Ivan Tománek
0335555123