Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Levická 40, Nitra
Aprobácia
Telesná výchova
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
396
Platové podmienky
v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. A Nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Zoznam dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- životopis
- fotokópia dokladov o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40
95003 Nitra
sosnrlev.edupage.org
0376550111,0377414750,0376410113
Kontaktná osoba
Mgr. Ivana Porubská
0376410115