Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Lietava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lietava 216, Lietava
Termín nástupu
24.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.6.2022
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
182
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC, Microsoft Office, Edupage - výhoda
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Ďalšie požiadavky
Čo očakávame od ideálneho kandidáta?
• Osvojiť si a zvnútorniť filozofiu, ciele a víziu školy.
• Vniesť inovatívne postupy práce, smerovať ich k modernému vzdelávaniu.
• Rozvíjať a pracovať na sebe, tak aby škola bola vždy o krok vpred.
• Byť pružný a schopný reagovať na nové trendy vo vzdelávaní.
• Mať splnené kvalifikačné predpoklady vyplývajúce zo zákona.
• Byť tímovým hráčom.
• Byť zapálený profesionál.
• Učenie nemôže byť pre Vás len práca.

Požadované doklady zasielajte na zverejnenú e-mailovú adresu školy ([email protected]) alebo poštou do 27.06.2022.

Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o prijatie do zamestnania + motivačný list
• profesijný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z.z.
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
• zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z.z. – u úspešného uchádzača sa preukazuje lekárskym potvrdením pred vznikom pracovnoprávneho pomeru,
• ovládanie štátneho jazyka.
Schopnosť vyučovať hudobnú výchovu na 2. stupni ZŠ je výhodou

Len vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Lietava 216
01318 Lietava
zslietava.edupage.org
+421905454707
Kontaktná osoba
Mgr. Tatiana Obložinská
0905454707