Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Nesluša

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nesluša 837, Nesluša
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z.z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1.1.2020."
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s MS Word, MS Excel, MS Power Point, Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovný pomer: na dobu určitú (zastupovanie do konca kalendárneho roku 2022)

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre výberové konanie v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi posielajte e-mailom na adresu: [email protected] do 30.6.2022 alebo poštou na adresu: Základná škola s materskou školou, Nesluša 837, 023 41

Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Nesluša 837
02341 Nesluša
www.zsneslusa.edupage.sk
0414281124
Kontaktná osoba
Mgr. Martina Ďurinová - zástupkyňa pre MŠ
0951550573