Predmet

Školník

Stredná odborná škola beauty služieb, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Gemerská 1, Košice-Juh
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
4.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
297
Platové podmienky
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme: 722,50 EUR mesačne (brutto).
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- ukončené stredoškolské vzdelanie technického smeru minimálne s výučným listom
- dĺžka praxe aspoň 5 rokov v technickom odbore
Ďalšie požiadavky
- manuálna zručnosť a fyzická zdatnosť ( vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby majetku školy a školských priestorov, čiastočné murárske práce, oprava elektroinštalácie, oprava a údržba školského zariadenia, starostlivosť o zeleň vo vonkajšom areáli školy, v zimných mesiacoch odstraňovanie snehu a ľadu z príjazdovej komunikácie a schodiska, kontrola a preberanie prác u špecializovaných spoločností, udržiavanie čistoty a poriadku v areáli školy a pod.)
- vodičské oprávnenie skupiny B, aktívny vodič
- schopnosť pracovať v kolektíve
- flexibilita
- samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť
- zdravotná spôsobilosť
- ochota pomáhať

Pracovná doba: pondelok a piatok od 7:00 – 15:00 hod.


Zoznam požadovaných dokladov:
• podmienkou sú referencie z predchádzajúcich zamestnaní
• písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s telefonickým a emailovým kontaktom
• profesijný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Predpokladaný termín nástupu : 01. september 2022

Termín podania žiadosti: do 04. júla 2022 Adresa: Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, 040 11 Košice. Žiadosť je možné podať osobne alebo emailom na adresu: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola beauty služieb
Gemerská 1
04011 Košice-Juh
www.sosbeautyke.sk
0556444124,0556424371
Kontaktná osoba
Mgr. Ingrid Sedláková
0556424371