Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Nové Zámky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
G. Bethlena 41, Nové Zámky
Termín nástupu
1.3.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
576
Platové podmienky
Podľa zákona č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, Word, Excel, Power Point
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov pre pedagogických a odborných zamestnancov školy, vyhláška č. 1/2020 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady
VŠ 2.stupňa (Mgr.)- študijný odbor a ďalšie podmienky sú uvedené v kvalifikačných predpokladoch na výkon funkcie v prílohe č. 10 cit.vyhlášky
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis vo forme europasu
- fotokópia- doklad o nadobudnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
G. Bethlena 41
94001 Nové Zámky
zsbethlena.sk
0356407010,0356913311
Kontaktná osoba
Darina Drugová
+421356913311