Predmet

Riaditeľ

Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb, Očová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Partizánska 8, Očová
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
135
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
- ovládanie práce s PC /práca s internetom, Excel, Word/.
Vzdelanie
odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- osobitné kvalifikačné predpoklady, odborná a pedagogická spôsobilosť a profesijné kompetencie v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z.
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.,
Ďalšie požiadavky
Viac informácií na :https://skolaistoty.edupage.org/news/#news-139

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb
Partizánska 8
96223 Očová
skolaistoty.edupage.org
0917 138 135
Kontaktná osoba
Mária Michnová
0917138135