Ekonóm/ka

Stredná odborná škola technická, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vranovská 4, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
2.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
179
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zaradenie do 4., 5., alebo 6. platovej triedy v závislosti od vzdelania a dĺžky praxe
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet pokročilý, office 365 (Teams), EXCEL pokročilý, asc agenda výhodou
Vzdelanie
- úplné stredné všeobecné vzdelanie
- úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania
- VŠ I. stupňa, ekonomického zamerania
- VŠ II. stupňa, ekonomického zamerania

Ďalšie požiadavky
Vzhľadom na rozsiahlosť agendy a zložitosť problematiky účtovania rozpočtovej organizácie budú uprednostnení uchádzači s praxou v danej oblasti.
• spracovanie uzávierok,
• tvorba rozpočtu,
• spracovanie daňových priznaní,
• spracovanie štatistických výkazov,
• vedenie účtovníctva a mzdového účtovníctva
• verejné obstarávaní (EVO),
• tvorba zmlúv, zverejňovanie faktúr, objednávok,
• vypracovávanie smerníc,
• sledovanie príjmov a výdavkov,
• evidencia majetku,
• starostlivosť o hospodársky úsek
• kontrola podkladov ku mzdám
• vyúčtovanie rozpočtových opatrení
• kontrola úhrad pohľadávok
• vymáhanie pohľadávok
• inventarizácia, správa majetku
• komunikácia s dodávateľmi, so zriaďovateľom
• vypracovanie výkazov, zodpovednosť za vypracovanie a dodržiavanie rozpočtu
• zabezpečovanie školení zamestnancov ekonomického oddelenia
• sledovanie aktualizácií zákonov
• zabezpečovanie prípravy a tvorby ekonomických dokumentov, smerníc
• práca so štátnou pokladnicou, komunikácia s bankou, zadávanie platobných príkazov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola technická
Vranovská 4
85102 Bratislava-Petržalka
https://sostvranovska.sk
0263812377, 0263812335,02/63812377
Kontaktná osoba
Petra Pavelkova
0904856571