Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Súkromná spojená škola European English School, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Solivarská 28, Prešov
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
101
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-pokročilý, Office 365
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

* uprednostníme učiteľa matematiky so štátnou jazykovou skúškou z anglického jazyka
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:

• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti (§ 15a, ods. 7),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti posielajte na: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná spojená škola European English School
Solivarská 28
08005 Prešov
www.sukromnaskola.sk
0517713263
Kontaktná osoba
Sekretariát školy
0948134538