Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Bratislava-Devínska Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pavla Horova 3, Bratislava-Devínska Nová Ves
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
326
Platové podmienky
V súlade so zákonom č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office - bežná užívateľská prax, internet, práca s interaktívnou tabuľou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Príjemné vystupovanie
Záujem rozvíjať svoje profesijné zručnosti
Samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, tvorivosť,

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Pavla Horova 3
84108 Bratislava-Devínska Nová Ves
www.mshorova-slniecko.com
0264779152,0264779056
Kontaktná osoba
Mgr. Iveta Pillanková
0905813927