Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Tomášovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Závadská 1, Tomášovce
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
27
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti poštou, osobne alebo mailom do podateľne Obecného úradu Tomášovce, Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce, okr. Lučenec, mail: [email protected] a to najneskôr do 06.07. 2021.
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o účasti vo výberovom konaní,
• doklady o vzdelaní,
• profesijný životopis,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti (originál alebo overená kópia),
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (originál alebo overená kópia),
• písomný súhlas uchádzača/ky so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Závadská 1
98556 Tomášovce
0474371457
Kontaktná osoba
Anna Liptáková
+421911948707