Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Vyhne

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vyhne 111, Vyhne
Aprobácia
Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.7.2022
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
101
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Powerpoint, internet- pokročilý, ZOOM
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- motivačný list
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa
bude vyžadovať potvrdenie o bezúhonnosti )
- zdravotná spôsobilosť
Iné predpoklady: - pozitívny vzťah k deťom
- organizačné a komunikačné schopnosti
Vybraní uchádzači na osobný pohovor budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Vyhne 111
96602 Vyhne
zsvyhne.edupage.org
0456772117,0918826198
Kontaktná osoba
Mgr. Ľubica Knoppová
0918826198