Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Spojená škola, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 2, Žilina
Aprobácia
Informatika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
274
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s telefónnym a emailovým kontaktom,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle § 37 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Hlavná 2
01009 Žilina
www.sszaby.sk
0415006424
Kontaktná osoba
Mgr. Anna Vrbinárová
0415006423