Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Jazyková škola, Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Javorová 16, Spišská Nová Ves
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Minimálna výška mzdy predstavuje nástupný plat v 6. platovej triede (915 € - začínajúci pedagogický zamestnanec) + príplatky podľa zákona č. 553/2003 Z.z.. Zamestnanec bude ohodnotený v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office - používateľ
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z.z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť. Do nášho tímu hľadáme učiteľa/učiteľku anglického jazyka na vyučovanie kurzov anglického jazyka popoludní. Cieľová skupina sú žiaci ZŠ vo veku od 10 rokov, študenti SŠ a VŠ a dospelí. Poteší nás komunikatívna osoba so zmyslom pre plnenie si pracovných povinností. Práca bude v Spišskej Novej Vsi a na našej pobočke v Smižanoch.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Jazyková škola
Javorová 16
05201 Spišská Nová Ves
www.jssnv.sk
0534426891
Kontaktná osoba
Miriam Dovalová
0905727558